รวมภาพกิจกรรม / โครงการ ปี ๒๕๕๒     ปี ๒๕๕๓
ค่ายญี่ปุ่น
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.ปลาย
๑๐ -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
วันพ่อแห่งชาติ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
พิธีถวายราชสดุดี
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
กีฬาสี ๒๕๕๒
๒๓-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ค่ายวิทย์
๑๓-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ค่ายลูกเสือ ม.3
๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
งานวันคริสต์มาส
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ต้อนรับครูกชรัตน์ วิกล
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
การแสดงมุฑิตาจิตท่านผู้อำนวยการ
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ผ้าป่าโรงเรียน
๙ กันยายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ค่ายคณิตศาสตร์
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
กรรมการนักเรียนเที่ยวสุพรรณ
๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
วันแม่แห่งชาติ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
วันภาษาไทย
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
กีฬาต่อต้านยาเสพติด
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
เยี่ยมบ้าน
กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
เครื่องพ่นยาถวายพระเทพ
๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ฟังบรรยายไข้หวัด ๒๐๐๙
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
พิธีแห่เทียน
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
พิธิทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
งานรำลึกสุนทรภู่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
พิธีไหว้ครู
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ประชุมผู้ปกครอง
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ผู้ว่าพบนักเรียน
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ ม.๔
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ชมบรรยกาศ

เลขที่ 64 / 8   หมู่ที่ 7   ถนนสุวินทวงศ์   ต.คลองนครเนื่องเขต   อ.เมืองฉะเชิงเทรา   จ.ฉะเชิงเทรา   24000   โทร. 038-593149   โทรสาร 038-592079