อาชีพในฝันของคุณ
คืออาชีพใด
หมอ 13.19 %
พยาบาล 8.94 %
ทหาร 15.32 %
ตำรวจ 24.26 %
ข้าราชการ 6.38 %
ครู 15.74 %
พ่อค้า 3.4 %
นักธุรกิจ 7.23 %
นักการเมือง 2.98 %
เกษตรกร 2.55 %
จำนวนผู้โหวด : 235 คน
กลับสู่หน้าโหวด