วิมานชนะสงสาร
 
           ชนะสงสารวิทยาอ่าองค์  เกียรติดำรงคงความดีงาม
 เด่นใจจรรยาการศึกษาลือนาม  เพียบพร้อมคุณธรรมนำใจ
           และถิ่นสถานงามตา
 เป็นศรีสง่าเด่นฟ้าวิไล
 ดอกคูณเรื่อเรื่องฉาบสีเหลืองอำไพ  ดังอยู่ในร่มศาสดา
           วินัยมุ่งมั่นสรรสร้าง
 ไม่เคยจืดจางลบในวิญญาณ
 ก่อเกียรติเกริกไกรให้ไสวโสภา  ยืนหยัดคู่ฟ้าธานินทร์
           บรรเจิดเลิศลักษณ์ในหล้า
 เหลืองฟ้าแจ่มจ้าโบกพริ้วทั่วถิ่น
 ดุจดังวิมานทิพย์สถานองค์อินทร์  มาได้ยลยินยากลืม