วันนี้โรงเรียนมีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม คือท่านผู้อำนวยการสุพจน์  พลหาญ ในนามคณะครูและนักเรียนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง