วันนี้ครูธรรมเทพ  เกื้อหนุนพานักเรียนไปแข่งขันจัดสวนที่ ม.ราชภัฎราชนครินทร์  สวนถาดแห้ง ม.ต้นได้รางวัลที่ ๒  สวนขวด ม.ปลายได้รางวัลที่ ๒ สวนชื้น ม.ต้นได้รางวัลที่ ๓