วันนี้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Panatpittayakarn nihonsai cover contest  ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี ได้รางวัลที่ ๒ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ