วันนี้โรงเรียนพานักเรียนทุกระดับไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช ชลบุรี  ตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเสียค่ารถและค่าอาหารกลางวัน