วันนี้โรงเรียนทำพิธิเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต เทศบาลนครเนื่องเขต ร่วมพิธีในครั้งนี้