วันนี้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนสพม. เขต ๖ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค  ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ณ จังหวัดนนทบุรี ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗
สรุปผล   เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง