เมื่อวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๘  งานคอมพิวเตอร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน  IT.Day 2015 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี   ผลการแข่งขัน