วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘ และ สัปดาห์อาเซียน โดยมีเจ้าหน้าจากเทศบาลนครเนื่องเขต และ อบต.คลองนครเนื่องเขตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้